Przykład umacniania dna i skarp

Przykład umacniania dna i skarp

Dno i skarpę rowu można umacniać w różnoraki sposób. Do jego umacniania możemy zastosować różnego typu koryta betonowe, które dobieramy m.in. w zależności od nachylenia, ilości miejsca, oraz wymaganego przepływu. Możemy także konstruować ściek łącząc koryta betonowe z płytami ażurowymi, które to będą stanowiły zabezpieczenie przed obsypywaniem się ziemi. Standardowo przy głębszym, a wąskim rowie możemy zastosować koryta trapezowe lub jeszcze większe od nich, koryta kolejowe.

Betonowe korytka ściekowe trapezowe duże 54x40
Koryto kolejowe typ krakowski

Gdy jednak szerokość rowu nam na to pozwala, możemy posłużyć się niższymi korytami a ściany boczne można wyłożyć płytami ażurowymi. Płyty ażurowe nie tylko podnoszą estetykę rowu ale także zabezpieczają przed obsypywaniem się ziemi i kamieni które mogłyby blokować przepływ przy większych opadach deszczu. Najczęściej stosowane do umacniania skarp są płyty ażurowe 90×60 a także 60×40. W przypadku płyt o wymiarze 60×40 można spokojnie stosować wersję o grubości 8cm.

Płyta ażurowa 60x40 MEBA
Płyta ażurowa 90x60 duża kratownica betonowa

Wg Katalogu powtarzalnych elementów drogowych, do konstruowania cieku wodnego możemy posłużyć się ściekiem drogowym typu korytkowego KPED 01.04. Do jego wykonania należy użyć płytę drogową betonową – typ korytkowy KPED 01.03. Korytko to znajduje się w naszej ofercie i zgodnie z KPED ma ono wymiary 60 x 15 x 50 cm. Ten element betonowy osadza się bezpośrednio na cienkiej podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Samą podsypkę natomiast można umiejscowić na podbudowie żwirowo-pospółkowej lub przy mniejszej stabilności gruntu na ławie betonowej.

Ściek drogowy typ korytkowy KPED 01.04

Korytko muldowe 60x15x50 posiada specjalne sfazowanie krawędzi bocznej pod kątem 45o w celu lepszego umocowania na nim płyty betonowej.

Korytko muldowe 60x15x50 KPED 01.03

W przypadku gdy skarpa rowu nie jest zbyt stroma i nie ma ryzyka obsypywania się ziemi, zamiast płyt ażurowych można zastosować płyty chodnikowe 50×50. Samo nachylenie skarpy nie powinno być jednak zbyt duże gdyż w przeciwieństwie do ażurów, podsypka cementowa jest wtedy niezbędna do trwałego osadzenia płyt chodnikowych.